Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek

opuszczał ją jako harmonijna osobowość,

a nie jako specjalista. Albert Einstein

 

 

Aktualności
Zapisy

Zapisy pod numerami telefonów 511-844-894 i 513-848-000

oraz kontakt@efall.eu

10.09.2018
O nas

Jesteśmy nauczycielami z wieloletnią praktyką w nauczaniu

języka angielskiego, zdobytą w naszej pracy z dziećmi

i młodzieżą w Rosji, Turcji, na Bliskim Wschodzie, Indiach i Nepalu.

Szkoła English for All działa na terenie Gdeańska od 2006 roku.

Możemy więc poszczycić się bardzo „szczególnym” i bogatym

doświadczeniem zarówno w dziedzinie pracy z dziećmi jak i w

metodyce nauczania języka.

Na naszych lekcjach koncentrujemy się na pomaganiu uczniom w

pozbywaniu się barier w komunikowaniu się w obcym języku poprzez

przystosowane do tego gry i zabawy.

W grupach językowych dzieci młodszych naukę gramatyki poprzez

pisemne ćwiczenia ograniczamy do niezbędnego minimum. Natomiast

główny nacisk kładziemy na osłuchanie się z językiem i komunikację.

Kilkunastoletni pobyt za granicą i obcowanie z dziećmi z wielu

narodowości dał nam bardzo szerokie spojrzenie na nauczanie i

edukację, co pomaga nam lepiej zrozumieć mentalność i potrzeby

naszych uczniów.

Prowadziliśmy m.in. zajęcia teatralne dla dzieci, wystawiając spektakle

teatralne w języku angielskim i arabskim. Doświadczenie to pomogło

nam w organizowaniu lekcji w atrakcyjny i aktywny sposób.

W naszej pracy z młodzieżą i dorosłymi staramy się przede wszystkim

podejść do każdego ucznia indywidualnie, aby znaleźć jak

najefektywniejszą drogę do osiągnięcia dobrych rezultatów.